|  پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
انباردار تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۷/۸/۱۳ ساعت ۰۹:۳۱ تمام وقت
دسته بندی : انبارداري
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.سرپرست کارگر انبار تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۱۱:۵۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.منشی تاریخ : ۱۹ ساعت پیش ساعت ۱۱:۳۴ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمندفتری تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۱۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : ۱ روز پیش ساعت ۱۰:۵۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تاسیسات هتل تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۲:۲۴ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.راننده نیسان تاریخ : پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۶ ساعت ۱۱:۲۰ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مهندس معماری تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۰۹:۵۷ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مسئول دفتري تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۷/۳/۲ ساعت ۱۱:۵۱ نیمه وقت
دسته بندی : امور دفتري / اداري
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۱:۳۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.