|  چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
اپراتور خط تولید تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۷/۳/۲۷ ساعت ۰۸:۲۱ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر مبارکه
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.صندوقدار تاریخ : ۵ ساعت پیش ساعت ۱۰:۲۹ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.صندوقدار تاریخ : ۲ ساعت پیش ساعت ۱۳:۱۵ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۴:۲۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.انباردار تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۳۱ تمام وقت
دسته بندی : انبارداري
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۹:۳۱ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مهندس مکانیک تاریخ : ۳ ساعت پیش ساعت ۱۲:۰۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مهندس صنایع تاریخ : ۳ ساعت پیش ساعت ۱۲:۰۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.منشی تاریخ : ۳ ساعت پیش ساعت ۱۱:۵۰ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.بازاریابی تلفنی تاریخ : ۳ ساعت پیش ساعت ۱۱:۵۲ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.