|  پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
حسابدار تاریخ : ۱ روز پیش ساعت ۰۸:۳۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کنترل کیفی تاریخ : ۲۱ ساعت پیش ساعت ۱۱:۵۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۲:۲۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مدیریت تولید تاریخ : ۲۲ ساعت پیش ساعت ۱۰:۴۰ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر نائین
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مسئول دفتری تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۰۹:۰۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تکنسین مکانیک تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۰۹:۱۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تایپیست تاریخ : ۲۰ ساعت پیش ساعت ۱۳:۲۱ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۱۴ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
ثبت نشده
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تزریقکار پلاستیک تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۷/۴/۵ ساعت ۱۱:۳۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.سالندار تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۷/۴/۵ ساعت ۱۲:۳۸ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.