|  جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارشناس Iso تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۷/۴/۱۲ ساعت ۰۹:۱۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نقشه بردار تاریخ : ۴ روز پیش ساعت ۰۹:۲۵ تمام وقت
دسته بندی : نقشه برداري
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتور اره تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۴:۱۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.طراح سايت تاریخ : ۲۰ ساعت پیش ساعت ۱۳:۳۲ تمام وقت
دسته بندی : كامپيوتر
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان تاریخ : ۲۲ ساعت پیش ساعت ۱۱:۲۴ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
30 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تكنسين دستگاه فتوكپي تاریخ : جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
دسته بندی : تكنسين مخابرات
حقوق :
1 نفر
ثبت نشده
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.صندوقدار تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۷/۴/۱۱ ساعت ۱۰:۵۶ پاره وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدماتی تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۱:۴۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.راننده تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۱:۱۱ تمام وقت
دسته بندی : رانندگي
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.جوشکار تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۷/۴/۶ ساعت ۰۹:۰۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.