|  یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
حسابدار تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۷/۲/۱۰ ساعت ۰۵:۱۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارگر ساده تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۷/۲/۲ ساعت ۱۳:۰۴ تمام وقت
دسته بندی : كارگر ساده
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.منشی حسابدار تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۷/۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارگر ساده تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۱۵:۳۶ شیفتی
دسته بندی : كارگر ساده
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.طراح گرافیک تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارگر ساده تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۷/۲/۹ ساعت ۱۲:۴۸ تمام وقت
دسته بندی : كارگر ساده
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارمنددفتری تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۷/۱/۱۵ ساعت ۱۲:۵۷ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.نقاش اتومبيل تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۶/۷/۳۰ ساعت ۱۳:۵۲ تمام وقت
دسته بندی : نقاشي غير ساختمان
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر شاهین شهر
مشاهده شغل منقضی شده است.