|  جمعه ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
حسابدار تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۰:۵۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگر انبار تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۰:۳۱ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتورتولید تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۲۸ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
30 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگر انبار تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۲:۴۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
14 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان و سرایدار تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۱:۱۹ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر دولت آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نیرو دفتری تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۰:۱۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس منابع انسانی تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ ساعت ۰۹:۲۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.انباردار تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۰۸:۵۰ شیفتی
دسته بندی : انبارداري
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر مبارکه
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.سرپرست انبار تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۰۸:۴۹ شیفتی
دسته بندی : انبارداري
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر مبارکه
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمند امور مشتریان تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
70 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.