|  پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارگرساده تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۸:۴۸ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
8 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتور تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگر تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۷ ساعت ۰۸:۵۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابداری تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ ساعت ۱۱:۰۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابدار تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۰:۴۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.فرشنده تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۰:۳۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کمک انباردار تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۰:۳۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابدار تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ ساعت ۱۰:۱۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.اهن فروشی بازرگانی تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۶ ساعت ۱۸:۱۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.