|  جمعه ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارگرتولید تاریخ : ۶ روز پیش ساعت ۱۳:۴۵ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر مبارکه
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.بازارياب تاریخ : ۶ روز پیش ساعت ۱۳:۳۹ تمام وقت
دسته بندی : بازارياب
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.انباردار تاریخ : ۶ روز پیش ساعت ۱۱:۰۷ تمام وقت
دسته بندی : انبارداري
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتورتولید تاریخ : شنبه ۱۴۰۱/۲/۱۷ ساعت ۱۳:۵۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
7 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کنترل کیفیت تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۲۳ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس برق تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۲۲ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.راننده نیسان تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.راننده لیفتراک تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۲۷ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدمات تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تکنسین مکانیک تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۲۶ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.