|  پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
برق تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۱۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارپرداز اداری تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.امور اداری ومالی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ساعت ۱۵:۳۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.منشی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.مهندس عمران تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ ساعت ۱۳:۵۹ نیمه وقت
دسته بندی : عمران
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.اپراتور تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۰ ساعت ۰۹:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
4 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس فروش تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ ساعت ۱۱:۰۹ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کنترل کیفیت تاریخ : جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰۷:۴۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق :
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.برق قدرت تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۲۱ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
20 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.اموردفتری تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.