|  جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
مهندس صنایع تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ ساعت ۰۹:۴۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ ساعت ۰۹:۳۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگر ساده تاریخ : جمعه ۱۳۹۷/۸/۱۸ ساعت ۰۸:۳۳ تمام وقت
دسته بندی : كارگر ساده
حقوق : طبق قانون کار
6 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.ریختگری غلطک خودرو تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۶ ساعت ۰۹:۰۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.انبادار تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۷ ساعت ۱۲:۳۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.فروشنده تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵ ساعت ۱۱:۴۳ شیفتی
دسته بندی : امور فروش
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.كارمند واحد بازرگاني تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۴ ساعت ۱۰:۲۰ تمام وقت
دسته بندی : امور بازرگاني
حقوق : طبق قانون کار
10 نفر
استان اصفهان,شهر سعادت اباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.دفتر خدماتی تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۰ ساعت ۱۰:۱۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.بسته بندي تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ ساعت ۱۲:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : بسته بندي
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.نظافت تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ساعت ۱۴:۰۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.