|  سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
فروشنده تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۰۸:۵۴ تمام وقت
دسته بندی : امور فروش
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.فروشنده تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲ ساعت ۱۰:۳۲ دو نوبته
دسته بندی : امور فروش
حقوق : توافقی
4 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.راننده لیفتراک تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ ساعت ۰۹:۳۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.راننده لیفتراک تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴ ساعت ۰۸:۱۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.راننده لیفتراک تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۶ ساعت ۱۰:۱۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس بازرگانی خارجی تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۰ ساعت ۱۳:۳۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.اپراتوری تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۸ ساعت ۲۱:۱۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.نیرو چیدمان تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۴۲ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.بازاریاب تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۷:۰۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.منابع انسانی تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.