|  چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
روانشناس تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ ساعت ۱۲:۱۵ تمام وقت
دسته بندی : روانشناسي
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.منشی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۱۲:۵۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.تکنسین آزمایشگاه تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۲۹ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.انباردار تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۲۸ شیفتی
دسته بندی : انبارداري
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حراست تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۲۶ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.نیروی فنی تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴ ساعت ۰۹:۱۹ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارگرساده تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴ ساعت ۰۹:۱۸ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.اپراتورتولید تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴ ساعت ۰۹:۱۶ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس شیمی کاربردی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت ۱۰:۴۴ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.راننده لیفتراک تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۵ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.