|  جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
فنی تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۹ ساعت ۱۱:۱۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تکنسین فنی تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ ساعت ۰۹:۳۱ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.فروشنده حضوری تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۰ ساعت ۰۹:۵۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.خدمات تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ ساعت ۱۱:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس تبلیغات تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۸ ساعت ۰۷:۵۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.مونتاژ کار تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۹ ساعت ۱۲:۲۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مسئول مالی تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۰ ساعت ۰۹:۴۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس خرید خارجی تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ ساعت ۱۱:۱۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمند تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۴/۱۹ ساعت ۰۹:۲۵ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.