|  جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۸

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۸

خبر ۹ مرداد ۹۸ - حداقل حقوق و دستمزد سال 1398

در نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال آینده بعد از 12 ساعت بسته شد تا حداقل دستمزد 36.5 درصد و سایر سطوح مزدی به میزان 13 درصد به اضافه 261 هزار تومان تعیین شود. 

در طولانی ترین نشست شورای عالی کار که 12 ساعت به طول انجام انجامید، دقایقی قبل دستمزد دو گروه از کارگران نهایی شد. بر این اساس دستمزد کارگران حداقلی بگیر با افزایش 36.5 درصدی از یک میلیون و 111 هزار و 260 تومان سال 97 به یک میلیون و 516 هزار و 882 تومان رسید. 

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر 18 سال 151 هزار و 600 تومان، حق مسکن 100 هزار تومان، حق بن کارگری 190 هزار تومان و پایه سنوات نیز 70 هزار تومان شد. 

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهیانه از حدود یک میلیون و 500 هزار تومان به حدود 2 میلیون تومان افزایش یافت. 

همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری یک میلیون و 780 هزار تومان می شود. 

حداقل دستمزد روزانه کارگران 505.627 ریال

حداقل دستمزد ماهیانه 15.168.822 ریال

حق اولاد یک فرزند 1.516.882 ریال

حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال

پایه سنواتی 700.000 ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)

حق مسکن 1.000.000 ریال

بن کارگری 1.900.000 ریال 

جزئیات سایر سطوح مزدی 

در ادامه نشست امروز، دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آنها در سال جاری بیش از یک میلیون و 111 هزار و 260 تومان بود به صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد. 

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری 13 درصد به اضافه دو میلیون و 611 هزار و 482 ریال افزایش یافت. 

حق اولاد یک فرزند 1.516.882 ریال

حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال

حق اولاد 1.516.000 ریال

پایه سنواتی 700.000 ریال

حق مسکن 1.000.000 ریال

بن کارگری 1.900.000 ریال 

بر اساس این گزارش، با تعیین تکلیف دستمزد سال آینده کارگران، حداقل دریافتی کارگران دارای یک فرزند 19.585.704 ریال و حداقل دریافتی کارگران متأهل دارای 2 فرزند 21.102.586 ریال است.