|  یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
ظرف شور و خدماتی تاریخ : شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۵ ساعت ۱۴:۴۸ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.سالن دار تاریخ : شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۵ ساعت ۱۴:۴۹ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.صندوقدار تاریخ : شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۵ ساعت ۱۴:۵۰ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.آشپز تاریخ : شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۵ ساعت ۱۴:۵۲ دو نوبته
دسته بندی : امور آشپزي
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.برنامه نویس اندروید تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۶ ساعت ۱۴:۳۷ پاره وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.مسئول شيفت تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ساعت ۲۰:۴۹ تمام وقت
دسته بندی : امور دفتري / اداري
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.فروشنده تاریخ : پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۳۷ نیمه وقت
دسته بندی : امور فروش
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.قالی باف تاریخ : پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.مهندس الکترونیک تاریخ : شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۱۵:۱۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.پرستار تاریخ : شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۱۷:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : امور بهداشت ودرمان
حقوق : از 500 تا 960 هزار تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.