|  جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارگرساده تاریخ : ۱۵ ساعت پیش ساعت ۰۹:۳۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : ۱۵ ساعت پیش ساعت ۰۹:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدمات ونگهبانی تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۹ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
200 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.cnc کار طلا تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۰۹:۰۵ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتور تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
4 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ ساعت ۰۹:۵۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
200 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدماتی تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ ساعت ۱۲:۲۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدارشرکت تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۰۹:۰۸ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگر تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۴/۶ ساعت ۱۳:۳۹ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
50 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارپرداز تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۵۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.