|  دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
استخدام شرکت فولاد مبارکه سال 1395

استخدام شرکت فولاد مبارکه سال 1395

شرکت فولادمبارکه بنا دارد که تعداد ۳۹۰ نفر را از طریق آزمون در دو مقطع دیپلم و لیسانس از استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری استخدام کند.

 

اطلاعیه ۴ آذر : قابل توجه متقاضیان رده کارشناسی

  • حداقل معدل قابل قبول برای هر دو رده شغلی اپراتوری و کارشناسی که در جدول شماره ۱ در صفحه ۲ آمده است ۱۳ می باشد.
  • در جدول شماره ۳ صفحه ۸ نیازهای رده کارشناسی برای کد ردیف های شغلی ۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۷-۳۸ خانم ها و آقایان حق مشارکت خواهند داشت ، لیکن نسبت آقایان و خانم ها براساس موقعیت فیزیکی محل خدمت تعیین خواهد شد.
  • در جدول شماره ۳ صفحه ۸ نیاز رده کارشناسی برای کد ردیف شغلی ۳۰ علاوه بر رشته شیمی کاربردی ، شیمی محض نیز قابل قبول می باشد.