|  جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳
استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

خبر ۳۰ فروردین ۹۹ - اصلاحیه دفترچه راهنمای آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در امتحان مذکور می‌رساند، با توجه به اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاحات ذیل در شرایط سنی داوطلبان آزمون صورت گرفته و در دفترچه راهنمای آزمون نیز ثبت گردیده است.

کلیه داوطلبان می توانند پس از مطالعه دقیق دفتـرچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات این اصلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت نام این آزمون مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند

شرایط سنی داوطلبان آزمون استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم

داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سی (۳۰) سال تمام

- دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری

داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سی و پنج (۳۵) سال تمام

بخش اول: تعاریف

مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

الف) دستگاه اجرایی
کلیه وزارتخانه ها، موســســات دولتی، موســســات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شــرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسـترش و نوسـازی صـنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، (کلیه دسـتگاههای موضـوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.


ب) ایثارگران

ب-۱ )ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵ )درصد شامل

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید


ب-۲) ایثارگران سهمیه پنج (۵)درصد شامل

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت


تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
۱ .معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲ .معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
۳ .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان

۱ .داشتن تابعیت ایران

۲ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

۵ .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند

۶ .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۷ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح

۹ .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند

۱۰.داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سی سال (۳۰)سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال (۳۵) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (۴۰)سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری.

تبصره ۱ : جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند و سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، ضمن رعایت تبصره ۲ همین ماده، مکلف به رعایت حداکثر سنهای اعلام شده در این دفترچه میباشند، در غیراین صورت از سایر فرایند استخدام حذف خواهند شد.

تبصره ۲:موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
- میزان مدت خدمت ضرورت
- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تماموقت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲  به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.
تذکر (۱) : ملاک عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت، روز برگزاری آزمون (۱۳۹۸/۳/۳۰) میباشد. ملاک زمان فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه میباشد.
تذکر (۲) : ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام (۱۳۹۸/۱/۳۰ )میباشد.

بخش سوم : مواد آزمون

مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :
۱ .فّناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
۲ .ریاضی و آمار مقدماتی
۳ .زبان و ادبیات فارسی
۴ .معارف اسلامی
۵ .زبان انگلیسی عمومی
۶ .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ .هوش و توانمندیهای عمومی
تبصـره: اقلیتهای دینی مصـرح در قانون اسـاسـی جمهوری اسـلامی ایران از پاسـخگویی به سـوالهای معارف اسـلامی معاف بوده و در این صـورت نمره مکتسـبه این داوطلبان، بر اسـاس مجموع تراز شـده سـایر سـوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.


ب) مواد آزمون تخصصی

مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل در جدول زیر آمده است :

 ردیف  شغل  مواد آزمون تخصصی
۱ فعالیتهای مربوط به متصدی امور دفتری تئوریهای مدیریت و برنامه ریزی-حقوق اداری-حقوق اساسی -گزارش نویسی
۲ فعالیتهای مربوط به کاردان ثبت اسناد و املاک (بایگان) قانون مدنی ـ قانون تجارت ـ قانون ثبت اسناد و املاک ـ قانون دفاتر اسناد رسمی ـ قانون امور حسبی ـ قانون اجرای احکام مدنی ـ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
۳  فعالیتهای مربوط به کارگزین تئوریهای مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستمها – مدیریت منابع انسانی و رفتار
سازمانی – روانشناسی صنعتی و سازمانی – قوانین مدیریت خدمات کشوری ،کار و تامین اجتماعی
۴  کارشناس تحلیلگر سیستم پایگاه داده ها - تحلیل و طراحی سیستمها - شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه -
طراحی الگوریتم و ساختمان داده ها
۵ فعالیتهای مربوط به مسئول ابلاغ و اجرا آئین دادرسی - حقوق اساسی - حقوق جزا (عمومی و اختصاصی ) - قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
۶ فعالیتهای مربوط به سرایدار آزمون تخصصی ندارد

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (۱ )می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

بخش چهارم : امتیازات و سهمیه های قانونی

الف) سهمیه ایثارگران

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه های ۲۵ درصد و ۵ درصد (در هر یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه در امتحان مشترک فراگیر به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱ .در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیرد.
۲ .با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.
۳ .ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید بنیاد مذکور مجاز به انتخاب شغل محلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمی باشند.
۴ .مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. بنابراین مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب نمایند.
۵ .جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند.
۶ .کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (۲۵ درصد) الزامی نمی باشد.
بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محلهای سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.
تبصره: بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران، کلیه ایثارگران مشمول سهمیه ۲۵ درصد متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بایستی حداقل هشتاد درصد (۸۰درصد) حدنصاب علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.
۷ .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.
۸ .سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۵ درصد را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.
۹ .کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (پنج درصد) الزامی نمیباشد.
بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محلهای سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.
۱۰ .استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی (۲۵ درصد و ۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد در همان شغلمحل صورت میپذیرد.

تبصره: پس از آزمون کتبی و معرفی داوطلبان برای بررسـی مدارک و مصـاحبه در سـهمیه مشـخص شـده، امکان تغ˺ر سهمیه معرفی شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

مراحل ثبت نام

 ثبت نام به صـورت اینترنتی از روز شـنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ تا پایان روز پنجشـنبه ۱۱ اردیبهشـت ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت. متقاضـیان باید در مدت زمان فوق، نسـبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
الف) مطالعه شرایط آزمون
داوطلب متقاضـی اسـتخدام در آزمون، باید در زمان ثبت نام، شـرایط عمومی و اختصـاصـی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است.
اکیدًا توصـیه می شـود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سـامانه، شـرایط و ضـوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.
ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک
۱ .عکس پرسـنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسـنلی خود را با مشـخصـات زیر، اسـکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد :
- عکس ۴*۳ (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛
- با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ باشد.
- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛
- حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛
- حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛
- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛
تذکر (۱) :اسـکن و اسـتفاده از عکس روی کارتهای شـناسـایی (کارت ملی، شـناسـنامه و ...) قابل قبول نیسـت و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر (۲) : عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر (۳) : در صــورت ارسـال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شــده و حق شــرکت در آزمون از وی ســلب می گردد. لازم به ذکر اســت با توجه به مشــکلات به وجود آمده در آزمونهای اســتخدامی، در خصــوص اشـتباه در ارسـال عکس داوطلبان، که این موضـوع اکثرًا برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده اســـت، تـاکیـد می گردد چنـانچـه ثبـت نـام خود را توســـط کـافی نـتهـا انجـام می دهیـد، علاوه بر کنترل اطلاعـات ثبت نامی، حتمًا نسـبت به کنترل عکس ارسـالی دقت نما˻دتا اشـتباهًا عکس داوطلب دیگری به جای عکس شـما ارسـال نگردد. بدیهی اسـت که در صـورت ارسـال عکس اشـتباه از طرف داوطلب، تخلف محسـوب شـده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۲ .کارت ملی
تذکر ۱ : داوطلب باید تصـویر کارت ملی خود را به صــورت فایل با فرمت JPG و با وضــوح و کیفیت بالا در ســامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشــد و حاشــیه های زائد حذف و ترجیحًا رنگی باشد.

ج) پرداخت وجه
متقاضـیان واجد شـرایط، پس از مطالعه دقیق شـرایط آزمون، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صـفحه اول ســامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ ۸۶۰.۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام در آزمون را به اضــافه ۵ر۰۰۰ ریال خدمات پیامکی پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کــارت بـانکی به همـراه رمـز اینتـرنتی و کد CVV۲ مورد نیاز می باشد.

«توکن پرداخت »، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق داوطلب جهت پرداخت هزینه ثبت نام به داوطلب اختصـاص می یابد. لذا ضـروری اسـت داوطلبین، این کد «توکن پرداخت» را (که به شــماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک می گردد) تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت «کد رهگیری» نزد خود نگهـداری ـ نمـایند. همچنین این کـد، بـا کـد ملی و شـــمـاره تلفن همراه ثبـت شـــده در ابتـدای فرآینـد پرداخـت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.
تذکر ۱ : در صـورتی که داوطلب بلافاصـله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت نام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشـته باشـد، با در دسـت داشـتن کد رهگیری پرداخت، می تواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر، می بایسـت از منوی آزمون (در صـفحه اول سـامانه)، گزینه «ثبت نام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبت نام نماید.
تـذکر ۲ : در صـــورتی کـه داوطلـب بـه هر دلیـل پس از پـایـان موفقیـت آمیز مراحـل پرداخـت هزینـه، بـه توکن پرداخت خود دسـترسـی نداشـته باشـد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون (در صـفحه اول سـامانه)، گزینه «بـازیـابی کـد رهگیری/توکن» را انتخـاب و پس از وارد کردن اطلاعـات درخواســـتی، دوبـاره توکن پرداخـت برای ایشان پیامک می شود.
تذکر ۳ : به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

د) شروع فرآیند ثبت نام
فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام می پذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.
مرحله ۱ : بارگذاری مدارک
در این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری می گردد.
مرحله ۲ : اطلاعات فردی
مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت می گردد.
مرحله ۳ : سهمیه و سوابق
این بخش مربوط به ثبت سهمیه ها و سوابق کاری داوطلبان می باشد.
تذکر مهم : به دلیل ارتباط ســامانه ثبت نام با ســامانه مربوط به بنیاد شــهید و امور ایثارگران، فقط افرادی امکان اسـتفاده از سـهمیه ۲۵ درصـد را خواهند داشـت که اطلاعات آنان در سـامانه بنیاد شـهید و امور ایثارگران ثبت شـده باشـد که در این صـورت اطلاعات مربوط به سـهمیه ۲۵ درصـد و نوع آن به صـورت خودکار در سـامانه ثبت خواهد شد.
داوطلبانی که اطلاعات آنان در سـامانه بنیاد شـهید و امور ایثاگران ثبت نشـده باشـد و قصـد اسـتفاده از این سـهمیه را داشـته باشـند، فقط زمانی می توانند از این سـهمیه اسـتفاده نمایند که پس از مراجعه به بنیاد شـهید محل تشـکیل پرونده خود، کدملی و اطلاعات ایثارگری خود را در سـامانه مربوطه به ثبت برسـانند. این دسـته از داوطلبان ابتدا بدون اسـتفاده از سـهمیه ۲۵ درصـد ثبت نام خود را تکمیل نموده و ضـروری اسـت پس از تکمیل
اطلاعات در سـامانه و تا˻د بنیاد شـهید و امور ایثارگران، در مدت زمان مشخص شـده جهت ثبت نام، اقدام به ویرایش اطلاعات خود نموده و از سـهمیه ۲۵ درصـد خود اسـتفاده نمایند. چنانچه این دسـته از داوطلبان در مدت مذکور نتوانند اطلاعات خود را در سـامانه بنیاد شـهید مورد تایید قرار دهند، صـرفًا تا ۶ اردیبهشـت ماه فرصـت دارند اطلاعات خود را در سـامانه بنیاد شـهید به تا˻د برسـانند. این افراد می بایسـت طبق مفاد اطلاعیه ای که در
تاریخ ۶ اردیبهشـت ماه روی سـامانه ثبت نام منتشـر می شـود، اقدام به ویرایش اطلاعات خود برای اسـتفاده از سـهمیه ۲۵ درصـد نمایند. بدیهی اسـت در صـورت عدم تا˻د اولویت ایثارگری داوطلب، ثبت نام فرد با سـهمیه آزاد به قوت خود باقی خواهد ماند.
مرحله ۴ : اطلاعات تحصیلی
اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه می گردد.
مرحله ۵ : شغل مورد درخواست
در این مرحله، سـامانه با توجه به اطلاعات ثبت شـده داوطلب در مراحل قبلی، شـغلهای قابل انتخاب را به داوطلـب نمـایش داده و داوطلب می تواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شـــغل مورد درخواســـت خود، انتخاب نماید.
تذکر : علاوه بر شـغل، محل مورد تقاضـا نیز می بایسـت انتخاب شـده و داوطلب در همه این موارد، فقط حق انتخاب یک مورد را خواهد داشت.
مرحله ۶ : اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی شــامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل ســکونت می باشــد. همچنین داوطلب می تواند اسـتان محل آزمون خود را به سـامانه اعلام تا در صـورت امکان، سـامانه نزدیکترین حوزه آزمون را برای ایشان درنظر بگیرد (محل دقیق آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر می گردد)
مرحله ۷ : کد رهگیری
تاکید می گردد صـرفًا در صـورتی ثبت نام فرد به پایان می رسـد که داوطلب وارد این مرحله شـده و از سـامانه «کد رهگیری» دریافت نماید.

ه) ویرایش اطلاعات
در زمانی که سـامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز می باشـد، داوطلبان می توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.

نکته بسیار مهم : د ر صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود ، حتمًا میبایست دوباره تمامی ۷ مرحله ر ا به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرا ت مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود . 

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شـرکت در آزمون، از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ برای مشـاهده و پرینت بر روی سـایت مرکز آزمون جهاد دانشـــگـاهی  قرار خواهـد گرفـت. آزمون در روز جمـعه ۳۰ خردادمـاه ۱۳۹۹ در تهران و بـا توجه به آمـار شــرکت کنندگان، حسب مورد در مــراکز استــانها برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شـهرسـتان اعلام شـده داوطلب در فرم ثبت نام جهت روز آزمون» می باشــد که در فرم ثبت نام درج خواهند نمود. ســاعت شــروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شــرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسـید. لازم به ذکر اسـت صـدور کارت شـرکت در آزمون، به منزله تایید اطلاعات ارسـالی از ســوی داوطلبان نبوده و اصـل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تذکر : داوطلبان گرامی می توانند حوزه برگزاری آزمون خود را اســـتانی غیر از اســـتان محل ســـکونت خود انتخاب نمایند، به عنوان مثال سـاکنین شـهر کاشـان، می توانند اسـتان قم را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کنند که فاصله آن نسبت به شهر اصفهان (که مرکز استان خودشان هست) کمتر می باشد.

مراحل و نحوه اعلام نتیجه

مرحله تعیین حدنصاب علمی و مرحله معرفی افراد جهت مصاحبه استخدامی به شرح زیر صورت می پذیرد :

الف) کسب حدنصاب علمی
معرفی داوطلبان جهت شـرکت در مصـاحبه اسـتخدامی و سـایر مراحل اسـتخدام، منوط به کسـب حد نصـاب لازم در آزمون کتبی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شـده بر اسـاس ترتیب نمرات مکتسـبه، سـهمیه های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد زیر می باشد:
پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصــصــی محاســبه و حد نصــاب امتحان بر اسـاس بالاترین نمره مکتسـبه در آن آزمون با ارزش وزنی چهل درصـد (۴۰ درصـد) برای حیطه عمومی و شـصـت درصـد (۶۰ درصـد) برای حیطه تخصـصـی در هر شـغل محاسـبه و مبنای سـایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد. در این مرحله امتیازات و سهمیه های قانونی ذکر شده در متن آگهی (به استثنای موارد ذکر شده در بندهای ۶ و ۹ سـهمیه ایثارگران) اعمال نخواهد شـد. پس از تعیین حدنصـاب در آزمون مراحل زیر انجام خواهد پذیرفت:
۱ )داوطلبان فاقد حـد نصاب، از ادامه سایـر مـراحل استخدامی حذف و صرفًا کارنامه آزمون کتبی از طریق پروفایل شخصی جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.
۲ )معرفی افراد در سـقف چند برابر ظرفیت برای سـایر مراحل اسـتخدام، در صـورت کسـب حد نصـاب پس از اعمال امتیازات و سـهمیه های قانونی ذکر شـده در متن آگهی و بر اسـاس نمره کل آنان به ترتیب نمرات فضـلی آنان انجام خواهد شد.
تذکر : کسـب حد نصـاب نمره علمی لازم در آزمون، هیچگونه حق اسـتخدامی ایجاد نمی کند و معرفی افراد به ترتیب نمره فضلی آنان، از میان داوطلبانی که حدنصاب نمره لازم را کسب نموده اند، صورت می پذیرد.

ب) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی
انتخاب افراد چند برابر ظرفیت جهت بررسـی مدارک از بین داوطلبانی که حد نصـاب لازم را کسـب نموده اند، بر اسـاس نمره کل آنان و با در نظر گرفتن امتیازات و سـهمیه های قانونی به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل و به ترتیب نمرات فضلی صورت می پذیرد.
تذکر مهم : نمره کل افراد در کارنامه اولیه صـادرشـده، صـرفًا بر اسـاس اطلاعات خود اظهاری داوطلب (امتیازات و ســهمیه های قانونی)  بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها، پس از بررســی، انطباق و اعمال مســتندات مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی و تایید آن توسط سازمان ثبت و اسناد مدارک کشور، اعلام خواهد گردید.

ج) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه استخدامی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی
انتخاب افراد چند برابر ظرفیت در هر شــغل محل (در صــورت وجود داوطلب واجد شــرایط) جهت انجام مصـاحبه های اسـتخدامی صـرفًا از بین دارندگان حدنصـاب مرحله قبل که مدارک آنان بررسـی و مورد تایید قرار گرفته اسـت، بر اسـاس نمره کل آنان با وزن چهل درصـد (۴۰ درصـد) برای حیطه عمومی و شـصـت درصـد (۶۰ درصـد) برای حیطه تخصـصـی نمرات این افراد و با در نظر گرفتن امتیازات و سـهمیه های قانونی در هر یک از آزمونهای کتبی (عمومی و تخصصی)، در هر شغل محل صورت می پذیرد.
د) معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر ظرفیت)
پس از برگزاری مصـاحبه اسـتخدامی، معرفی افراد به گزینش بر اسـاس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن شـصـت درصـد (۶۰ درصـد) برای آزمونهای کتبی (عمومی و تخصـصـی) و چهل درصـد (۴۰ درصـد) برای مصـاحبه اســتخدامی و با در نظر گرفتن امتیازات و ســهمیه های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصــلی) خواهد بود.

تذکرات مهم

 

۱ .استخدام افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به صورت قرارداد انجام کار معین می باشد.
۲ .مدارک تحصـیلی فارغ التحصـیلان دانشـگاه آزاد اسـلامی در صـورت پذیرفته شـدن در آزمون، حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه نهایی باید به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
۳ .داوطلبان صـرفًا در صـورتی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصـیلی (مقطع، رشـته و گرایش تحصــیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصــیلی (مقطع، رشــته و گرایش تحصــیلی) مندرج در شــرایط احراز مشـاغل قید شـده در آگهی اسـتخدامی بوده و همچنین عنوان مدرک تحصـیلی ثبت نامی (مقطع، رشـته و گرایش تحصیلی) در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی عینًا درج گردیده باشد.
تذکر ۱ : در صـورتی که برای برخی از رشـته های تحصـیلی در آگهی اسـتخدامی منتشـره، گرایش خاصـی ذکر شـده باشـد، صـرفًا فارغ التحصـیلان همان رشـته و گرایش تحصـیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صـورتی که هر یک از رشـته های تحصـیلی بدون ذکر گرایش و یا با عبارت «کلیه گرایشها» در آگهی درج شـده باشـد، فارغ التحصـیلان کلیه گرایشهای آن رشـته تحصـیلی در مقطع مورد نظر، میتوانند در آزمون اسـتخدامی ثبت نام نمایند و در صـورتی که یک رشـته تحصـیلی با عبارت «بدون گرایش» در دفترچه ثبت ـشده باشـد، صـرفًا آن رشته تحصیلی به صورت تنها و بدون گرایش مدنظر میباشد.
تذکر ۲ :(از آن جایی که تا˻د شـرایط احراز مشـاغل (از جمله مقاطع، رشـته ها و گرایشهای مورد نظر برای هر یک از مشـاغل) صـرفًا از وظایف و اختیارات شـورای توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی میباشـد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشــته ها و یا گرایشهای تحصــیلی با رشــته یا گرایشهای تحصـیلی عنوان شـده در آگهی اسـتخدامی جهت ادامه فرایند اسـتخدام موضـوعیت نداشـته و صـرفًا عین عنوان رشـته ها و یا گرایشهای تحصـیلی مندرج در آگهی اسـتخدامی ملاک عمل می باشـد. از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسـی مدارک، از لحاظ شـرایط احراز اعلام شـده در آگهی اسـتخدامی منتشـره، غیر واجد شـرایط تشـخیص داده شــوند، از ادامه فرایند اســتخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچگونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
۴ .دارندگان مدارک تحصـیلی پا˻نتر از مقاطع تحصـیلی اعلام شـده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک تحصیلی معادل، حق شرکت در آزمون را ندارند.
۵ .افراد دارای مدارک بالاتر از مقاطع تحصـیلی اعلام شـده، برای شـرکت در آزمون می بایسـت مدرک مقطع تحصـیلی ذکر شـده در آگهی را داشـته باشـند. بدیهی اسـت انعقاد قرارداد انجام کار معین با پذیرفته شـدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی می باشد.
۶ .داوطلبان استخدام می بایست سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند را داشـته باشـند. در صـورت عدم تایید توانایی داوطلبان اسـتخدام توسـط دسـتگاه مربوطه در مرحله مصـاحبه اسـتخدامی و معاینه پزشـکی، مرجع رسـیدگی به اعتراض داوطلبان، شـورای پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان مربوطه می باشد.
۷ .با توجه به اینکه، سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشـور، مدارک متقاضـیان معرفی شـده چند برابر ظرفیت را پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصــصــی بررســی خواهند نمود، لذا در صــورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصـیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سـن، ایثارگری، سـابقه اشـتغال غیررسمی در دسـتگاههای اجرایی (برای محاسـبه حداکثر سـن) و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضـانامه ثبت نامی، مغایر با شـرایط مندرج در این آگهی باشـد، هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضـی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون (اعلام نتایج اولیه، مصــاحبه اســتخدامی و حتی در صــورت پذیرش نهایی) داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف شده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
۸ .مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت نـاقص در زمـان بررســـی مـدارک، مصـــاحبـه و گزینش بر عهـده داوطلـب خواهـد بود و در هر مرحلـه از جـذب و اسـتخدام محرز شـود داوطلب به اشـتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شـرایط مندرج در آگهی باشد و یا در صورت بروز هرگونه اشتباه در فرآیند آزمون که منجر به ورود داوطلب به مرحله بعدی شده باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت انعقاد قرارداد انجام کار معین، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می شود.
۹ .اسـامی پذیرفته شـدگان پس از تا˻د مراجع ذیصـلاح از طریق درگاه سـامانه آزمون اسـتخدامی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

فهرست مشاغل مورد نیاز

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای دانلود دفترچه راهنمای استخدام اینجا کلیک نمایید

ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ و از طریق سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آغاز خواهد شد و در پایان روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ خاتمه خواهد یافت. زمان آزمون: آزمون مذکور در روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ برگزار خواهد گردید.