|  سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
آشپز تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۱۴ تمام وقت
دسته بندی : امور آشپزي
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مهندس مکانیک تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ ساعت ۰۹:۱۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ ساعت ۰۸:۱۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرتولید تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۲:۰۰ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
150 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.پشتیبان سایت تاریخ : پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳۱ ساعت ۰۵:۵۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 1500000 به بالا
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرفنی تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۰۹:۰۱ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.ریخته گر تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۰۹:۴۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۸:۳۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۸:۳۰ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.شیردوش تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ ساعت ۱۲:۴۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.