|  پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
نگهبان تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۱/۶ ساعت ۰۶:۰۷ توافقی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابداری تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۴ ساعت ۱۶:۵۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابدار تاریخ : پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ ساعت ۱۰:۴۹ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارمنددفتری وفروش تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ ساعت ۱۰:۱۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارمند تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۴ ساعت ۱۲:۵۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.ثبت و سفارش تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۹ ساعت ۱۱:۴۵ توافقی
دسته بندی : امور بازرگاني
حقوق : توافقی
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.اداري تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۹ ساعت ۱۱:۳۲ تمام وقت
دسته بندی : امور حقوقي
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.خدمات تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۰۹:۲۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس فروش تلفنی تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ ساعت ۰۸:۱۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابداری تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۷ ساعت ۱۸:۲۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.