|  جمعه ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
افسر ایمنی تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۲۵ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.راننده تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ ساعت ۰۸:۴۵ تمام وقت
دسته بندی : رانندگي
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر شاهین شهر
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مونتاژکار تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۲:۵۳ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حراست تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰:۱۷ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مدیرداخلی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۱۲:۴۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۱۱:۵۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ ساعت ۰۹:۳۲ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارگرساده تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ساعت ۰۸:۳۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس فروش تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۵۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگر ساده تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۳۷ توافقی
دسته بندی : كارگر ساده
حقوق : توافقی
5 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.