|  پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
مونتاژکار تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ ساعت ۰۶:۰۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تزریقکارپلاستیک تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ ساعت ۰۸:۲۶ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مونتاژکار تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۵۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدماتی تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ ساعت ۰۷:۴۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.آشپز تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ ساعت ۰۷:۳۹ تمام وقت
دسته بندی : امور آشپزي
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کمک حسابدار تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ ساعت ۰۹:۱۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدمات تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۵۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.جوشکار تاریخ : شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ ساعت ۱۲:۲۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس اداری وفروش تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ساعت ۱۲:۵۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.