|  جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
مهندس شیمی تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ ساعت ۱۲:۱۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خط تولید اتوماتیک تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ ساعت ۱۱:۱۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ ساعت ۱۲:۲۸ پاره وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس خرید داخلی تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ ساعت ۱۱:۱۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمند اداری تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۹ ساعت ۱۲:۵۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.گارسن تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ساعت ۱۳:۵۲ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
4 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تاسیسات تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ساعت ۱۳:۵۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.آشپز تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ساعت ۱۳:۵۷ دو نوبته
دسته بندی : امور آشپزي
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرتولید تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷ ساعت ۰۸:۳۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کنترل کیفی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷ ساعت ۰۸:۴۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.