|  چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
آشپز تاریخ : چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ ساعت ۰۶:۴۷ توافقی
دسته بندی : امور آشپزي
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.نیروی اشپزی تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.منشی تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ ساعت ۰۸:۳۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.پشتیبان نرم افزار حسابداری تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابدار تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۸ ساعت ۰۸:۴۹ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابدارفروش تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ ساعت ۱۰:۴۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق :
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابداری تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۵ ساعت ۱۰:۴۶ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابداری تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس سیستم های خورشیدی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ ساعت ۱۰:۳۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.مونتاز تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۸ ساعت ۰۹:۲۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
70 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.