|  دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارشناس تبلیغات تاریخ : ۵ ساعت پیش ساعت ۱۲:۰۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مهندس مکانیک تاریخ : ۵ ساعت پیش ساعت ۱۲:۰۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس بازرگانی تاریخ : ۵ ساعت پیش ساعت ۱۱:۴۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرانبار تاریخ : ۶ ساعت پیش ساعت ۱۱:۲۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.انباردار تاریخ : ۶ ساعت پیش ساعت ۱۱:۱۶ تمام وقت
دسته بندی : انبارداري
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.بازاریاب تاریخ : ۶ ساعت پیش ساعت ۱۱:۰۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.برنامه نویسCNC تاریخ : ۶ ساعت پیش ساعت ۱۰:۴۵ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتور CNC تاریخ : ۷ ساعت پیش ساعت ۱۰:۳۹ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تراشکاری تاریخ : ۷ ساعت پیش ساعت ۱۰:۳۵ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.فرز کاری تاریخ : ۷ ساعت پیش ساعت ۱۰:۳۱ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر نجف آباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.