|  دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
پرستار تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۱۰:۰۷ شیفتی
دسته بندی : امور بهداشت ودرمان
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان تاریخ : ۱ روز پیش ساعت ۱۰:۰۳ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.منشی تاریخ : ۱ روز پیش ساعت ۰۹:۵۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.بازاریاب میدانی تاریخ : ۱ روز پیش ساعت ۰۹:۴۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.گرافیک کار تاریخ : ۱ روز پیش ساعت ۰۹:۰۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس فروش تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ ساعت ۱۳:۴۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اداری تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲ ساعت ۱۲:۱۷ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمنداداری تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۲:۵۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.موزع تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۱۱:۰۹ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس خرید خارجی تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۰۹:۳۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.