|  دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
نگهبان تاریخ : ۲ ساعت پیش ساعت ۱۰:۵۱ تمام وقت
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتور حسابداری تاریخ : ۵ روز پیش ساعت ۰۶:۴۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
0 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمنداداری تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ ساعت ۰۷:۲۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.صندوقدار تاریخ : ۲ ساعت پیش ساعت ۱۱:۰۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۰۸:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مدیرفروش تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۷/۸/۲۸ ساعت ۰۵:۵۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس فروش تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۲ ساعت ۰۷:۴۷ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.الکترونیک تاریخ : ۴ روز پیش ساعت ۰۳:۴۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمنددفتری تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۲:۱۵ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمنددفتری تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۸:۳۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.