|  یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارمنداداری تاریخ : ۵ روز پیش ساعت ۱۳:۳۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تکنسین برق تاریخ : ۱۴ ساعت پیش ساعت ۱۴:۰۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمنداداری تاریخ : ۱۴ ساعت پیش ساعت ۱۳:۴۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.طراح گرافیک تاریخ : ۱۵ ساعت پیش ساعت ۱۳:۳۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمنداداری تاریخ : ۱۵ ساعت پیش ساعت ۱۳:۲۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس IT تاریخ : ۱۵ ساعت پیش ساعت ۱۲:۵۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.منشی تاریخ : ۱۵ ساعت پیش ساعت ۱۲:۴۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.برق قدرت تاریخ : شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۰۸:۳۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.تکنسین برق تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ ساعت ۱۳:۳۸ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کنترل کیفیت تاریخ : ۱۹ ساعت پیش ساعت ۰۹:۳۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.