|  چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
نگهبان تاریخ : ۱۹ ساعت پیش ساعت ۱۲:۲۷ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
6 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدمات تاریخ : ۲۰ ساعت پیش ساعت ۱۱:۰۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارپرداز تاریخ : ۲۲ ساعت پیش ساعت ۱۰:۰۰ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۰۹ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
5 نفر
استان بوشهر,شهر بوشهر
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.ویزیتور تاریخ : ۲۱ ساعت پیش ساعت ۱۰:۴۵ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
7 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : ۲۱ ساعت پیش ساعت ۱۰:۲۹ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.ویزیتور تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۰۹:۴۸ توافقی
دسته بندی : -
حقوق :
7 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس شیمی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸ ساعت ۱۰:۱۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.فروشنده و صندوقدار تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۱۱:۱۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۵۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.