|  چهارشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
منشی تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ ساعت ۰۹:۳۴ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.منشی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۱۲:۵۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.منشی تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۱ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.تکنسین فنی تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ ساعت ۰۹:۳۱ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتور تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۰ ساعت ۰۹:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
4 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.ریختگری غلطک خودرو تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۶ ساعت ۰۸:۴۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
15 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس فروش تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ ساعت ۱۱:۰۹ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارمنددفتری تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدماتی تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ساعت ۱۳:۵۵ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.