|  چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارمنداداری تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۱:۴۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارباکامپیوتر تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ ساعت ۰۸:۱۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.فروشنده تاریخ : جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۸:۵۶ دو نوبته
دسته بندی : امور فروش
حقوق :
3 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.اپراتورفنی تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
20 نفر
استان اصفهان,شهر مبارکه
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.برنامه نویس تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.راننده لیفتراک تاریخ : شنبه ۱۴۰۱/۵/۱ ساعت ۱۳:۴۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.نظافت تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ساعت ۱۴:۰۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.گارسن تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ساعت ۱۳:۵۲ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
4 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابدار تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۰۶:۲۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابداری تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.