|  جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
راننده مدیر عامل تاریخ : شنبه ۱۳۹۸/۷/۶ ساعت ۰۸:۲۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.ریختگری غلطک خودرو تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۶ ساعت ۰۸:۴۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
15 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگر بسته بندی تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ ساعت ۱۰:۴۶ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
10 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حراست تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۲۶ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارشناس صنایع تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۰ ساعت ۰۹:۴۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.خدمات ونگهبانی تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۹ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
200 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.حسابداري تاریخ : جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰۷:۴۰ contents.
دسته بندی : حسابداري
حقوق :
1 نفر
ثبت نشده
مشاهده شغل منقضی شده است.کاربر رایانه تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۱ ساعت ۰۹:۲۸ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارمنداداری تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ ساعت ۱۱:۴۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارباکامپیوتر تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ ساعت ۰۸:۱۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.