|  پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
سرپرست HSE تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.



مهندس عمران تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ ساعت ۱۳:۵۹ نیمه وقت
دسته بندی : عمران
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.



كارمند دفتري تاریخ : جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۹ contents.
دسته بندی : امور دفتري / اداري
حقوق :
1 نفر
ثبت نشده
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.



ایمنی بهداشت تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۲۳ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
5 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.



کارشناس فنی تاریخ : شنبه ۱۳۹۶/۷/۲۲ ساعت ۱۷:۵۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : از 960 هزار تا 1500000 تومان
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.



کارگر ساده تاریخ : شنبه ۱۳۹۶/۶/۴ ساعت ۱۵:۵۰ شیفتی
دسته بندی : كارگر ساده
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.



مهندس شیمی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.



فروشندگی تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۵ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
20 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.



خوراک دام تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۴ ساعت ۱۱:۴۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.



کار پرداز قطعات تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۰۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.