|  جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
حسابدارفروش تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ ساعت ۱۲:۲۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.بازارياب تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۱ ساعت ۰۹:۵۴ تمام وقت
دسته بندی : بازارياب
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ ساعت ۱۲:۱۴ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : طبق قانون کار
20 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.منشي تاریخ : جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰۷:۴۶ contents.
دسته بندی : امور دفتري / اداري
حقوق :
1 نفر
ثبت نشده
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارمندی تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مدير فروش تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۶/۷ ساعت ۱۳:۴۵ تمام وقت
دسته بندی : امور بازرگاني
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس فروش تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۴ ساعت ۱۰:۲۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
3 نفر
استان اصفهان,شهر سعادت اباد
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرخدماتی تاریخ : شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ساعت ۰۸:۰۸ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.مونتاز تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۸ ساعت ۰۹:۲۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
70 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارگرفنی تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ ساعت ۰۵:۲۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.