|  پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
صندوقدار تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۸ ساعت ۰۸:۴۳ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارمنداداری تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۳:۴۱ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.کارپرداز تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۱۱:۴۳ نیمه وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۱۱:۴۰ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگرساده تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۱۱:۳۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
12 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.فروشنده تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۰۹:۱۸ دو نوبته
دسته بندی : امور فروش
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.پشتیبان نرم افزار حسابداری تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارگربسته بندی تاریخ : شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۰ ساعت ۰۷:۳۳ دو نوبته
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کمک حسابدار تاریخ : ۳ روز پیش ساعت ۱۱:۰۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان تاریخ : شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۰۴:۳۹ توافقی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.