|  جمعه ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
طراح گرافیک تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ ساعت ۰۸:۵۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.اداری تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۱۱:۵۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اداري تاریخ : ۱ هفته پیش ساعت ۰۹:۱۵ تمام وقت
دسته بندی : امور حقوقي
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.اپراتورتولید تاریخ : شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ساعت ۰۹:۴۹ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
70 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.حسابدار تاریخ : ۲ روز پیش ساعت ۰۹:۱۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.نگهبان تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ ساعت ۱۰:۴۶ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.نگهبان تاریخ : شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ ساعت ۱۱:۱۸ شیفتی
دسته بندی : خدمات ساده
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدمات تاریخ : یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ ساعت ۰۹:۲۱ شیفتی
دسته بندی : -
حقوق : بالاتر از قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.خدمات تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۰۹:۲۲ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.كارشناس شبكه كابل - مخابرات تاریخ : جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰۷:۴۶ نیمه وقت
دسته بندی : مخابرات
حقوق : بالاتر از قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.