|  پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارگرساده تاریخ : شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ ساعت ۱۲:۲۶ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.جوشکار تاریخ : شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.مهندس برق تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۱ ساعت ۰۹:۲۷ توافقی
دسته بندی : مهندس برق
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.راننده لیفتراک تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ساعت ۰۹:۵۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.فروشنده تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۱ ساعت ۱۲:۱۱ دو نوبته
دسته بندی : امور فروش
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.فروشنده وچیدمان تاریخ : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۴۳ توافقی
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.فروشنده تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۰۸:۵۴ تمام وقت
دسته بندی : امور فروش
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.فروشنده تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲ ساعت ۱۰:۳۲ دو نوبته
دسته بندی : امور فروش
حقوق : توافقی
4 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.راننده لیفتراک تاریخ : دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ ساعت ۰۹:۳۹ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.راننده لیفتراک تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴ ساعت ۰۸:۱۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.