|  جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
فیلتر ها
عنوان شغل
جنسیت
حدود حقوق
نوع همکاری
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت
محدوده سنی
سابقه کار
فرصت های شغلی
کارشناس مهندسی برق تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ ساعت ۰۸:۳۳ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس مهندس الکترنیک تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ ساعت ۰۸:۳۷ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.کارشناس سیستم های خورشیدی تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ ساعت ۱۰:۳۴ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.ویزیتور تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۷ ساعت ۱۱:۱۵ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
20 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.فروشنده تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۹ ساعت ۱۰:۲۱ تمام وقت
دسته بندی : امور فروش
حقوق : توافقی
4 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.مهندس برق تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۱ ساعت ۰۹:۲۷ توافقی
دسته بندی : مهندس برق
حقوق : توافقی
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.كارمند واحد بازرگاني تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۶/۴ ساعت ۱۱:۵۲ پاره وقت
دسته بندی : امور بازرگاني
حقوق : طبق قانون کار
1 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.انبار دار تخلیه وبار گیری تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.انباردار مسلط به سیستم آرپا تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۱ ساعت ۰۹:۵۸ تمام وقت
دسته بندی : -
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل برای دریافت معرفی نامه باید با اکانت کارجو وارد شوید.فروشنده تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ ساعت ۱۲:۱۵ تمام وقت
دسته بندی : امور فروش
حقوق : طبق قانون کار
2 نفر
استان اصفهان,شهر اصفهان
مشاهده شغل منقضی شده است.